ความเป็นมา

ก่อนได้ริเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ผู้บริหารของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสวยความงามมาก่อนและได้รับรางวัลโล่เกียติยศ นักธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2539 ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางการันตีความสามารถมาด้วย นอกจากนั้น ยังได้ผลิตเครื่องสำอาง และจำหน่ายเป็นของตัวเอง ภายใต้ชื่อ คาร์เดียรา ซึ่งช่วงเวลานั้นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และสร้างฐานลูกค้าเพิ่มมากมายทั่วประเทศ ด้วยกลยุทธิวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการนวดแบบสปาเข้าไป จึงทำให้มีผู้สนใจอยากเรียนรู้วิธีการนวดสปาเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานบริการ ให้สถานประกอบการทุกแห่ง ที่ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพและเพื่อความงาม ต้องขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต่างต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงโดยมีใบประกาศนียบัตรรับรองอนุญาตให้ประกอบกิจการละดำเงินงานด้านสปาจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขอหลักสูตรการเรียนการสอนและขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียน เราได้มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ผ่านรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข และได้เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน