สปาคืออะไร

สปาคืออะไร? สปา (Spa) เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการใช้น้ำ และเทคนิคการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันสปาได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศทางตะวันตกและตะวันออก รวมถึงประเทศไทย สปาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีการการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการเรียบเรียงเนื้อหาของหมวดความรู้ทั่วไปนี้ จะครอบคลุม ความหมายของสปา ประวัติและวิวัฒนาการของสปาเพื่อสุขภาพ ประเภทของสปาเพื่อสุขภาพ เอกลักษณ์ สปาไทย และสปากับการดูแลสุขภาพองค์รวม   ความหมายของสปา  

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษา  ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีมากตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 14 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ผลิตบุคลากรที่ ทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก   เมื่อนักเรียนเรียนนวดจบ แล้วไปทำงานต่างประเทศ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหลายท่าน เล็งเห็นถึงคุณภาพการนวดของนักเรียน จึงมีการแนะนำปากต่อปาก ว่าเราผลิตนักเรียนที่ได้มาตรฐานการนวดสากล และติดต่อสอบถามเรื่องงานนวดต่างประเทศกันเข้ามา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาการนวดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังวิสัยทัศน์ของเรา   “เราคือสถาบันพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ” หลายคนใฝ่ฝัน ต้องการไปทำงานนวดต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะไปอย่างไร กลัวโดนหลอกสารพัดปัญหา หลายคนมีความฝัน อยากเปิดร้านนวดหน้า นวดตัว สปา นวดเพื่อสุขภาพ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเรียนแล้ว จะไปทำงานที่ไหน อย่างไรดี หลายคนจึงเกิดคำถาม “เรียนนวดที่ไหนดี”?   เรียนนวดที่นี่ ดีอย่างไร เรียนนวดที่นี่ ได้อะไร 1 เรามีบริการก่อนเรียน ปรึกษา ฟรี ก่อนที่นักเรียนจะเรียน จะสมัครเรียน…