เรียนนวดไทย, นวดไทยแผนโบราณ, นวดไทยเชลยศักดิ์, thai-massage

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. หลายคนสงสัย นวดไทยคืออะไร?  การนวดไทย  หมายความว่า การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัด การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด  การประคบ การอบ หรือวิธีการอื่นตามศิลปะการนวดไทย หรือการใช้ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย (ความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แลประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เรื่องการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย)   ประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจให้สมบูรณ์ คือ 2.1  ระบบการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดแดง เลือดดำ และน้ำเหลืองไหลขึ้นลงสะดวกและอยู่ในภาวะสมดุล 2.2  ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกแข็งแรง กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถขจัดของเสียในกล้ามเนื้อออกทางผิวหนัง ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความยืดหยุ่นผ่อนคลาย 2.3  ด้านจิตใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ รู้สึกแจ่มใส กระฉับกระเฉงและลดความเครียด การนวดมีผลทำให้จิตใจและอารมณ์ดีขึ้น   ค่าเรียน …

สปาคืออะไร

สปาคืออะไร? สปา (Spa) เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการใช้น้ำ และเทคนิคการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันสปาได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศทางตะวันตกและตะวันออก รวมถึงประเทศไทย สปาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่มีการการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการเรียบเรียงเนื้อหาของหมวดความรู้ทั่วไปนี้ จะครอบคลุม ความหมายของสปา ประวัติและวิวัฒนาการของสปาเพื่อสุขภาพ ประเภทของสปาเพื่อสุขภาพ เอกลักษณ์ สปาไทย และสปากับการดูแลสุขภาพองค์รวม   ความหมายของสปา