หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม 250 ชั่วโมง

ค่าเรียน  15000 บาท

             

เป้าหมาย

1 เพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

2 สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

 

ทฤษฎี

 • ประวัติความเป็นมา
 • ทฤษฎีการนวด
 • กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
 • ประโยชน์ของการนวดต่างๆ
 • ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ
 • คุณธรรมจริยธรรม
 • จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • กฏหมาย
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • การเตรียมตัวสำหรับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และเตรียมพร้อมสถานที่

 

ปฏิบัติ

 • ขั้นตอนในการนวด
 • เทคนิคการนวดตามสไตน์ตะวันตก เช่น effleurage, pattisage, tapotement,and friction
 • เทคนิคการถ่ายเทน้ำหนัก เพื่อเพิ่มน้ำหนักมือ และลดการบาดเจ็บของผู้ให้บริการ
 • สอนปฏิบัตินวด 5 เมนู ครบวงจร
  • นวดหน้ายูโรเปี้ยน (นวดศรีษะม นวดหน้า, กดจุดผ้าร้อน, เดรนน้ำเหลือง, นวดหน้าอก)
  • ขัดผิว
  • นวดเท้า
  • นวดอโรม่า
  • นวดอโรม่าดีพทิชชู

หลักสูตรที่ครบวงจรมากที่สุด สอนจริงจัง สอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง มั่นใจ

ไปดูบรรยากาศกันเลยจ้า

V
V

V