หลักสูตรระยะสั้น (Short Courses)

นวดหน้ายกกระชับด้วยทองคำ

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดหน้าโดยใช้เครื่องโฟโน

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดหินร้อน

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดอินเดียนเฮด

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดสปอร์ต

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดสวีดิช

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดดีพทิชชู

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดอโรม่าประคบ

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดสลิม

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดยกกระชับหน้าอก

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

นวดอินเดียนอาราเบี้ยน

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 15,000 บาท

กัวซ่าหน้าใส +กัวซ่าตัวเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

แว๊กซ์ขน

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท

Eye Lash Lifting

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 15,000 บาท

นวดสลายไขมัน

ระยะเวลาเรียน : 1 สัปดาห์

อัตราค่าเล่าเรียน : 8,000 บาท