หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม

(ระยะเวลา 250 ชม.)

สาระสำคัญของหลักสูตร

 • วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับสปา
 • สุขภาพองค์รวมในสปา
 • การดูแลสุขภาพผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • การให้บริการในสถานสปาเพื่อสุขภาพและความงาม
 • ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรศาสตร์
 • ทฤษฎีนวดและการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดหน้า นวดตัว นวดอโรมา นวดศีรษะ บ่า คอ ไหล่ นวดเท้า สปาเท้า นวดสปอร์ต นวดสวีดีช นวดสลายไขมัน
 • การทำทรีตเมนท์ การขัดหน้า ขัดผิว พวกหน้า พอกตัว
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดทำเมนูสปา การกำหนดราคา
 • น้ำมันหอมระเหยและคุณค่าสมุนไพรไทย
 • วารีบำบัด อาบน้ำแร่แช่น้ำนม
 • การอบตัว
 • อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานสปา การจัดหา การดูแลรักษา
 • การจัดการด้านวิชาชีพ จริยธรรม กฏหมาย แหล่งงาน
 • การจัดการภายใน การบริหารธุรกิจสปา การตลาด ประชาสัมพันธ์

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความฝัน มีวิสัยทัศน์ มองเห็นโอกาสและความก้าวหน้า
 • ต้องการมีวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ระดับนานาชาติ และใบประกอบวิชาชีพตามกฏหมาย
 • ต้องการเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการสปาสุขภาพและความงามด้วยตนเองในอนาคต
 • ต้องการเป็นผู้จัดการและที่ปรึกษาสถานสปา ทั้งในและต่างประเทศ
 • ต้องการเป็นประชาสัมพันธ์สปา หรือ พนักงานนวด

คุณสมบัติผู้เรียน

 • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เพศชาย และเพศหญิง
 • เป็นผู้ที่ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

เวลาเรียน

 • จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
 • หยุดวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม เรียนประมาณ 1 เดือน
 • เรียนภาคทฤษฎี 30 % ภาคปฏิบัติ 70 %
 • นักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักรองรับใกล้โรงเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพและความงาม ( 250 ช.ม )

15,000 บาท

เรียนจบหลักสูตร

 • มีประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีงานรองรับทันที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร